Peer-Reviewed Journal Details
Mandatory Fields
Robinson, N
2002
Neprikosnovennii Zapas
Vlast' pobeditelei i fiskal'nii krizis: gosudarstvo i ekonomicheskie reformy v Rossii
Published
()
Optional Fields
*
3
32
29
*
Grant Details