Peer-Reviewed Journal Details
Mandatory Fields
Ning Liu, Hong Wei, Jing Li, Zhuoxian Wang, Xiaorui Tian, Anlian Pan, and Hongxing Xu
2013
Scientific Reports
Plasmonic Amplification with Ultra-High Optical Gain at Room Temperature
Published
()
Optional Fields
3
1967
Grant Details